avatar

๐Œ๐ข๐ค๐ž ๐ƒ๐ž๐ฌ๐ข๐ซ ๐‡๐š๐ข๐ซ๐ฌ๐ญ๐ฒ๐ฅ๐ข๐ฌ๐ญ profile

@mikedesir

๐˜๐˜ข๐˜ช๐˜ณ ๐˜š๐˜ต๐˜บ๐˜ญ๐˜ช๐˜ด๐˜ต & ๐˜๐˜ข๐˜ช๐˜ณ ๐˜Œ๐˜น๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ต ๐Ÿ“๐˜—๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ด, ๐˜“๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฏ, ๐˜•๐˜ ๐˜ค, ๐˜‹๐˜ถ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ช, ๐˜ž๐˜ข๐˜ณ๐˜ด๐˜ข๐˜ธ, ๐˜”๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ช

http://www.mikedesir.com/

๐Œ๐ข๐ค๐ž ๐ƒ๐ž๐ฌ๐ข๐ซ ๐‡๐š๐ข๐ซ๐ฌ๐ญ๐ฒ๐ฅ๐ข๐ฌ๐ญ @mikedesir 's medias: